เรียน ท่านผู้รับบริการ รพ.กรุงเทพสมุย หากท่านได้ใช้บริการกับ ทางรพ. ของเรา ขอความกรุณา

โปรดประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ เพื่อการนำไปพัฒนาปรับปรุง การบริการให้ดี ยิ่งขึ้นค่ะ

โดยท่านสามารถกดลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

แผนก ผู้ป่วยนอก ภาษา ไทยhttps://forms.gle/2Wew8hVYqcVcqtK56
แผนก ผู้ป่วยใน ภาษา ไทยhttps://forms.gle/CQFrq9Yn2swmo3JV8

Please rate your experience for better improvement

Out patient Dept. Eng languagehttps://forms.gle/WS5gjewkyMEe2fJA8
In patient Dept. Eng languagehttps://forms.gle/DPykotAeifeh4YVz7

/ ขอขอบพระคุณค่ะ Thank You.