"นมแม่" หลักชัย ปกป้องโรคภัย ตลอดชีวิต

   สัปดาห์นมแม่โลก 1-7 สิงหาคม “คุณค่าน้ำนมแม่” ดีที่หนึ่ง กว่าทศวรรษแล้วที่ “องค์กรพันธมิตรนมแม่โลก” (World Alliance for Breastfeeding Action หรือ WABA) กำหนดให้ทุกวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี เป็น “สัปดาห์นมแม่โลก” เพื่อให้นานาประเทศเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

พร้อมชูคำขวัญ “นมแม่ คือ หลักชัย ปกป้องโรคภัย ตลอดชีวิต” (BREASTFEEDING: A Winning Goal - For Life!) อันจะเป็นประเด็นในการทำงานรณรงค์ให้ “ผู้เป็นแม่” และทุกภาคส่วนในสังคมไทย พึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

ทำไม “นมแม่” จึงเป็นหลักชัย

   ข้อมูลจากศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ระบุไว้ว่า การเริ่มให้นมแม่เร็ว และให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวล้วนๆ ใน 6 เดือนแรก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ทารกแรกเกิด ลดการตายของทารกแรกเกิด ซึ่งเป็นอัตราส่วนใหญ่ของการตายของทารกในขวบปีแรกทั้งหมด          

  โดยร้อยละ 11-13 ของการตายทั้งหมดในเด็กต่ำกว่า 5 ปี สามารถป้องกันได้โดยการให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก และอีกร้อยละ 6 ของการตายทั้งหมดในเด็กต่ำกว่า 5 ปี สามารถป้องกันได้จากการให้อาหารทารกตามวัยร่วมกับนมแม่ ขณะที่ทารกที่ไม่ได้กินนมแม่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการตายจากท้องเสีย 7 เท่า และปอดบวม 5 เท่าเมื่อเทียบกับทารกที่ได้กินนมแม่ล้วนๆ ใน 6 เดือนแรก ดังนั้นการเลี้ยงลูกด้วย “นมแม่” จึงเป็นวิธีการเดียวที่มีประสิทธิผลที่สุดในการป้องกันการตายของทารก

   

 คุณค่าของน้ำนมแม่

    พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า นมแม่เป็นอาหารสำหรับลูกโดยเฉพาะ มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนให้กับเด็ก โดยสารแต่ละชนิดที่มีอยู่ในน้ำนมเปรียบได้กับวงดนตรีที่ผสมผสานการทำงานกันอย่างเกื้อกูล

  “นมแม่เป็นเสมือนสารที่มีชีวิต แม้หลังคลอดลูกจะยังมีปริมาณไม่มาก แต่ก็ให้พลังงานเด็กได้ดี มีภูมิคุ้มกันสูง แม่จึงไม่ควรพลาดที่จะให้หัวน้ำนมแก่ลูก หลังจากนั้น น้ำนมจะเปลี่ยนไป สารอาหารและรสชาติจะไม่เหมือนกับในวันแรก และเปลี่ยนไปตามอาหารที่แม่รับประทาน ซึ่งรสชาติน้ำนมที่ไม่เหมือนเดิมนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มเติมพัฒนาการให้กับลูกในการรับรสอาหาร พอหลัง 6 เดือนไปแล้ว นมแม่ก็ยังมีคุณค่าเหมือนเดิม แต่เพราะไม่พอกับเด็กที่โตเร็วมากขึ้น หลัง 6 เดือนไปแล้วจึงควรเสริมอาหารอื่นร่วมด้วย”

“ในอ้อมกอดของแม่แต่ละครั้งที่ให้ลูกดื่มนม ยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย เนื่องจากสมองเด็กในระยะแรกเกิดมีเป็นล้านๆ เซลล์ ที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกันด้วยเส้นประสาท ซึ่งการที่เซลล์เส้นประสาทจะเชื่อมกันจนเกิดวงจรของการเรียนรู้ได้ จะต้องได้รับการกระตุ้นบ่อยๆ โดยนมแม่ ไขมันในนมแม่ และสารอื่นๆ ในนมแม่อีกมากมาย จะเป็นตัวหล่อหลอมให้เส้นใยประสาทแข็งแรง นอกจากนี้สัมผัสจากอ้อมกอดของแม่ก็ยังกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อของเส้นประสาทเร็วขึ้น” พญ.ยุพยง กล่าว

BANGKOK HOSPITAL SAMUI

"INFINITE INNOVATIVE HEALTHCARE"

About Us

Our Story

News & Events

Awards & Accreditations

Job Opportunities

Contact us

Online Payment

Services

Centers & Clinics

Find a doctor

Appointments

Packages & Promotions

Medical services

Our Technologies

Chivawattana Card

View on Google Maps

57 Moo.3 Thaweeratphakdee Rd.,
Bophut, Koh samui, Suratthani 84320

077 429 500 | Hotline : 1719

info@bangkokhospitalsamui.com

  • Facebook
  • YouTube

Privacy Policy | Cookie Policy

Copyright © 2020 Bangkok Hospital. All right reserved