คลินิกประสาทวิทยา

 

ให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของระบบประสาท

-โรคหลอดเลือดสมอง

-ความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ

-พาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ

 

นอกจากนี้ยังให้การรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองอื่นๆเช่น

-ไมเกรน

-ลมชัก

โดยแพทยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาททั้งนี้หากพบความผิดปกติต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ผู้ป่วยจะถูกส่งต่อไปพบศัลย์แพทย์ระบบประสาท

 

คลินิกประสาทวิทยา

มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของระบบประสาท ดังนี้

-เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์(CT scan 64 slide)

-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

-EEG (Electroencephalography)

การฟื้นฟูและติดตามผลการรักษา

คลินิกประสาทวิทยา ร่วมกับ แผนกกายภาพบำบัด ประสานงานกันเพื่อคัดสรรโปรแกรมฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผูป่วยแต่ละราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสามารถควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้ดังเดิม

  นอกจากนี้ ยังมีนักโภชนาการที่จะคอยแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย

 

อาการที่ต้องพบแพทย์

· แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก หรือข้างใดข้างหนึ่ง

· ใบหน้าอ่อนแรง

· พูดไม่ชัด ลิ้นแข็งกลืนลำบาก

· เดินเซ เดินลำบาก

· การมองเห็นผิดปกติ เห็นภาพซ้อน เห็นภาพสั่น

· หนังตาตก

· กล้ามเนื้ออ่อนแรง

· ชาที่ใบหน้า แขนขา หรือความรู้สึกผิดปกติ

· ชัก เกร็ง กระตุก

· ความจำผิดปกติ อารมณ์เปลี่ยนแปลง

 

พฤติกรรมผิดปกติ ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยโรคทางจิตเวช

· ความรู้สึกตัวลดลง ซึม โคม่า

· ปวดศีรษะ ปวด เจ็บ บริเวณใบหน้า

· ใบหน้าเกร็ง กระตุก

· การเคลื่อนไหวผิดปกติ สั่น เคลื่อนไหวช้า