Promotion ทำตาสองชั้น

            Upper Blepharoplasty

          19,900.- (จากปกติ 28,000.-)

 

-โดยแพทย์เฉพาะทาง
-ปรึกษาร่วมออกแบบชั้นตาได้ตามความต้องการของลูกค้าท่าน

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย. 2562 รับจำนวนจำกัดเท่านั้น

สามารถจองคิวและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 077-429-599

*สามารถแบ่งจ่าย 0%  นานสูงสุด 6เดือน