"ตัวติดเกาะ แต่แผลไม่ติดเชื้อ"
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย เปิดให้บริการ
Wound Care @ Home🏡

ทำแผลถึงที่บ้าน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในช่วงของโรคระบาด Covid-19🦠

✅โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
✅ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563

🩹 ดูแลด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์
🩹 ปลอดภัยด้วยบุคคลากรที่ผ่านการคัดกรองทุกวัน
🩹 สะดวกต่อผู้รับบริการซึ่งอาจมีบาดแผลที่ไม่สะดวกเดินทาง
🩹 ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย
🩹 ลดความเสี่ยงจากโรค Covid-19
🩹 บริการบนมาตรฐานเดียวกับการมาโรงพยาบาล


----------------------------
"ทำแผลยุคใหม่ ...ไปถึงที่บ้าน"
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 077 429 500